Φορτωση

Θεραπεία μέσω Skype


https://mindhub.gr/wp-content/uploads/2019/09/skype-1170x514.jpg

Η θεραπεία μέσω Skype απευθύνεται σε όσους δεν μπορούν να επισκεφτούν το γραφείο του θεραπευτή  λόγω σημαντικών γεωγραφικών αποστάσεων, κινητικών προβλημάτων ή άλλων προβλημάτων υγείας.

Δεν διαφέρει σε τίποτα από την παραδοσιακή συνάντηση του θεραπευόμενου με τον θεραπευτή καθώς εφαρμόζονται οι ίδιες τεχνικές και ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις που διέπουν κάθε θεραπευτική σχέση.