Φορτωση

Συχνές Ερωτήσεις

Γιατί να επιλέξω την Γνωσιακή-Συμπεριφορική θεραπεία;

Πρόκειται για μια επιστημονικά τεκμηριωμένη και βραχεία θεραπεία η οποία στηρίζεται στον συνεργατικό εμπειρισμό, στη συνεργασία δηλαδή του θεραπευτή με τον θεραπευόμενο. Εστιάζει στο παρόν πρόβλημα και έχει προκαθορισμένο τέλος. Προσφέρει στον θεραπευόμενο τα εργαλεία έτσι ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει και μετά το πέρας της θεραπείας τυχόν υποτροπές.

Πότε χρειάζεται να ξεκινήσω ψυχοθεραπεία;

Υπάρχουν αρκετοί λόγοι που μπορούν αν οδηγήσουν κάθε άνθρωπο στο γραφείο ενός θεραπευτή. Η ανάγκη για αυτοβελτίωση, η αποδοχή και η φροντίδα εαυτού, η ανάληψη ευθύνης, η διαχείριση μιας σημαντικής κρίσης, η διαχείριση ψυχολογικών δυσκολιών κ.ά. Η ψυχοθεραπεία είναι ένα δώρο που χρειάζεται να κάνουμε στον εαυτό μας.

Πόσες συνεδρίες ψυχοθεραπείας/συμβουλευτικής χρειάζονται;

Ο αριθμός των συνεδριών εξαρτάται από το αίτημα του θεραπευόμενου, την θεραπευτική πρόοδο και τις δυσκολίες που μπορεί να αναδειχθούν κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Συνήθως οι συνεδρίες διαρκούν από λίγους μήνες έως 2 χρόνια καθώς η θεραπευτική μέθοδος που εφαρμόζεται είναι βραχεία και εστιάζει σε συγκεκριμένα προβλήματα που απασχολούν τον θεραπευόμενο.

Πόσο διαρκεί μία συνεδρία ψυχοθεραπείας/συμβουλευτικής;

Η ατομική συνεδρία, είτε αυτή είναι δια ζώσης είτε μέσω Skype, διαρκεί 50 λεπτά και πραγματοποείται σε εβδομαδιαία βάση. Η συνεδρία ζεύγους και οικογένειας διαρκεί 90 λεπτά και πραγματοποείται επίσης σε εβδομαδιαία βάση.