Φορτωση

Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή


https://mindhub.gr/wp-content/uploads/2019/09/ideopsuxanagkastiki-1170x514.jpg

Η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή χαρακτηρίζεται από ιδεοληψίες- επαναλαμβανόμενες και επίμονες σκέψεις, παρορμήσεις ή εικόνες που το άτομο τις βιώνει σαν να παρεισφρύουν στο μυαλό του και του προκαλούν έντονο άγχος ή υποκειμενική ενόχληση.

Το άτομο προσπαθεί να αγνοήσει ή να καταστείλει τέτοιες σκέψεις, παρορμήσεις ή εικόνες ή να τις εξουδετερώσει με κάποια άλλη σκέψη ή πράξη (π.χ. ψυχαναγκασμός).

Οι ψυχαναγκασμοί μπορούν να έχουν τη μορφή επαναλαμβανόμενων συμπεριφορών (π.χ. πλύσιμο χεριών, τακτοποίηση, έλεγχος) ή νοητικών πράξεων (π.χ. προσευχή, μέτρημα, επανάληψη λέξεων σιωπηλά).