Φορτωση

Γνωσιακή-Συμπεριφορική Θεραπεία


https://mindhub.gr/wp-content/uploads/2019/09/gnwsiaki-therapeia-1170x514.jpg

Η Γνωσιακή - Συμπεριφορική θεραπεία αποτελεί μία βραχεία θεραπεία η οποία εστιάζει στο παρόν, δηλαδή στο «εδώ και τώρα».

Ο Aaron Beck, εισήγαγε την Γνωσιακή - Συμπεριφορική θεραπεία αρχικά για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης. Έκτοτε, εφαρμόζεται στην πλειοψηφία των ψυχολογικών διαταραχών, σε ασθενείς όλων των ηλικιών και τα θετικά της αποτελέσματα αποδεικνύονται συστηματικά.

Σύμφωνα με την Γνωσιακή - Συμπεριφορική θεραπεία, ο αρνητικός και δυσλειτουργικός τρόπος σκέψης επηρεάζει τον τρόπο που αισθανόμαστε και συμπεριφερόμαστε.

Στόχος της θεραπείας είναι η αλλαγή του τρόπου αντίληψης των γεγονότων καθώς και του συστήματος πεποιθήσεων, μέσα από την ψυχοεκπαίδεσυη του θεραπευόμενου και την εφαρμογή ποικίλλων τεχνικών, έτσι ώστε να επιτευχθεί συναισθηματική και συμπεριφορική αλλαγή.

Βασίζεται στην συνεργατική σχέση του θεραπευτή και του θεραπευόμενου αλλά και στην ανάθεση εργασιών εντός και εκτός συνεδρίας.