Φορτωση

Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας


https://mindhub.gr/wp-content/uploads/2019/09/sumvouleutiki-psuxiki-ugeias-1170x514.jpg

Στόχος της Συμβουλευτικής αποτελεί η βελτίωση της ποιότητας ζωής, η διαχείριση δυσφορικών και δυσάρεστων καταστάσεων που επηρεάζουν την λειτουργικότητα του ατόμου, η προώθηση της αυτογνωσίας και η ανάληψη προσωπικής ευθύνης.

Σύμφωνα με τον Carl Rogers, πατέρα της προσωποκεντρικής  θεραπείας, η συμβουλευτική διαδικασία χρειάζεται να βασίζεται σε τρεις σημαντικές προϋποθέσεις-όρους, την ενσυναίσθηση, την αποδοχή άνευ όρων και την αυθεντικότητα του θεραπευτή. Ένας θεραπευτής με ενσυναίσθηση, προσπαθεί να δει τον κόσμο μέσα από τα μάτια του θεραπευόμενου έτσι ώστε να κατανοήσει πλήρως τα βιώματα του και να ανταποκριθεί κατάλληλα σε αυτά. Η άνευ όρων αποδοχή αναφέρεται στην αποδοχή της μοναδικότητας και διαφορετικότητας του θεραπευόμενου από τον θεραπευτή χωρίς να κρίνει, να προσπαθεί να ελέγξει ή να επιβληθεί σε αυτόν.

Τέλος, ένας θεραπευτής με αυθεντικότητα αντιμετωπίζει τον θεραπευόμενο ως πραγματικό πρόσωπο και όχι ως πελάτη, εκφράζοντας παράλληλα τις σκέψεις του και τα συναισθήματα του με ειλικρίνεια και εντιμότητα με στόχο πάντα την παροχή βοήθειας.