Οι γονείς είναι απλώς άνθρωποι που αντιμετωπίζουν ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο. Συχνά στο μυαλό και των δύο γονέων, η αγάπη για τα παιδιά τους και η οριοθέτηση αυτών αποτελούν έννοιες μη συμβατές Οι κατηγορίες και οι ενοχές εμποδίζουν την έκφραση αγάπης ανάμεσα στα μέλη μιας οικογένειας Η έμπρακτη αποδοχή των γονέων κάνει θαύματα στο να νιώσει το παιδί Read more Το παιχνίδι γονέα-παιδιού