Φορτωση

Ομάδες Αυτογνωσίας


https://mindhub.gr/wp-content/uploads/2019/09/omades-autognwsias-1170x514.jpg

Οι ομάδες αυτογνωσίας παρέχουν  στα μέλη τους ένα ασφαλές περιβάλλον μέσα στο οποίο μπορούν να ακούσουν και να μοιραστούν τα βιώματα τους, τους προβληματισμούς τους και τις δυσκολίες τις οποίες βιώνουν.

Μπορούν να αποτελούνται από ομάδες εφήβων ή ενηλίκων και τα μέλη της κυμαίνονται από 8 έως 10 άτομα. Οι ομάδες συντονίζονται από έναν ή δύο συντονιστές οι οποίοι εφαρμόζουν μια πληθώρα βιωματικών ασκήσεων.

Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα και οι ομάδες δεν δέχονται καινούρια μέλη μετά τις 2-3 συναντήσεις. Η κάθε συνάντηση διαρκεί δύο ώρες.