Φορτωση

Υπηρεσίες

  • Η θεραπεία μέσω Skype απευθύνεται σε όσους δεν μπορούν να επισκεφτούν το γραφείο του θεραπευτή λόγω σημαντικών γεωγραφικών αποστάσεων, κινητικών προβλημάτων ή άλλων προβλημάτων υγείας

  • Η συμβουλευτική γονέων απευθύνεται σε γονείς με παιδιά όλων των ηλικιών και στόχο έχει να βοηθήσει τους γονείς να βρουν τους τρόπους με τους οποίους θα ενισχύσουν θετικά τα παιδιά τους.

  • Οι ομάδες αυτογνωσίας παρέχουν στα μέλη τους ένα ασφαλές περιβάλλον μέσα στο οποίο μπορούν να ακούσουν και να μοιραστούν τα βιώματα τους, τους προβληματισμούς τους και τις δυσκολίες τις οποίες βιώνουν.

  • Στόχος είναι η βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων όλων των μελών της οικογένειας και η βελτίωση των σχέσεων τους. Η θεραπεία οικογένειας διαρκεί 90 λεπτά και οι συναντήσεις είναι εβδομαδιαίες.

  • Στόχος της θεραπείας ζεύγους είναι να εκπαιδεύσει το ζευγάρι σε κάποιες βασικές δεξιότητες επικοινωνίας έτσι ώστε να μπορέσει να επιλύσει τις μεταξύ του συγκρούσεις και να διαχειριστεί τα θέματα που καθιστούν τη σχέση τους δυσλειτουργική.

  • Η ατομική θεραπεία πραγματοποιείται ανάμεσα στον θεραπευτή και τον θεραπευόμενο με βάση συγκεκριμένους όρους οι οποίοι συνυπογράφονται. Βασίζεται στην καλή θεραπευτική σχέση μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου