Φορτωση

Ατομική Θεραπεία


https://mindhub.gr/wp-content/uploads/2019/09/atomiki-therapeia-1170x514.png

Η ατομική θεραπεία πραγματοποιείται ανάμεσα στον θεραπευτή και τον θεραπευόμενο με βάση συγκεκριμένους όρους οι οποίοι συνυπογράφονται. Βασίζεται στην καλή θεραπευτική σχέση μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου. Βασικά χαρακτηριστικά της θεραπείας είναι η τήρηση του απορρήτου, η ενεργητική ακρόαση και η αποδοχή του θεραπευόμενου χωρίς διάθεση κρίσης.

Εφαρμόζονται ποικίλλες τεχνικές όπως η σωκρατική μέθοδος, η τήρηση ημερολογίου, η έκθεση, το συμπεριφορικό  πείραμα, η νευρομυϊκή χαλάρωση, η διαφραγματική  αναπνοή, τα παιχνίδια ρόλων, η άδεια καρέκλα κ.ά.Οι συνεδρίες γίνονται μία φορά την εβδομάδα και διαρκούν 50 λεπτά. Ο αριθμός των συνεδριών εξαρτάται από το αίτημα του θεραπευόμενου.